het voorjaar en celzouten

Voorjaar en Celzouten

Aanvullende mineraalstoffen voor het lichaam. De jaargetijden vormen als ze ritmisch worden geleefd een welkome afwisseling in het leven. Het verdiepen in de altijd veranderende natuur kan een grote verrijking zijn en prikkelt de levendigheid van de mensen.

Lente

De natuur ontwaakt. Het kiemen begint al onder de sneeuw, aanvankelijk onzichtbaar. Dit is bij mensen ook zo. Sommige dingen rijpen in het verborgene om later in het leven tot uitdrukking te komen. Het voorjaar kan in twee perioden worden ingedeeld. Het eerste deel wordt gekenmerkt door het ontbreken van het groen en van de kleuren van het voorjaar. Deze tijd is belastend omdat de mens sterk wordt beïnvloed door de afwezigheid van kleuren.

In het tweede deel begint alles te ontkiemen, te ontspruiten, te bloeien en te ontwaken. De kleurenpracht van het voorjaar lijkt in eerste instantie wat aarzelend op gang te komen totdat ineens alles snel in volle bloei is. Het ontwaken van de levenskrachten in de natuur vergt in het voorjaar het meest van sensitieve en van zwakke mensen. De motor wordt gestart.

Het samengaan met andere geneeswijzen

De originele celzouten volgens de receptuur van Dr. Schüßler zijn gezondheidsproducten en geen medicijnen en geen homeopathische geneesmiddelen. Ze kunnen naast andere medicamenten, regulier, homeopathisch, bloesemremedies etc., worden ingenomen. Zij belemmeren in geen geval de werking ervan. Integendeel, zij ondersteunen en bevorderen deze zelfs. Celzouten versterken de werking van andere medicijnen of supplementen omdat het lichaam die beter zal opnemen. Raadpleeg bij twijfel altijd een arts!

voorjaar en celzouten

Het voorjaar en celzouten

Voorjaarmoeheid

In de winter verzamelen zich vele afbraakproducten in het lichaam. Deze zijn ontstaan door de noodzakelijke verbrandingswerkzaamheden van het lichaam. De afbraakproducten worden in depots zoals weefsels, maar vooral binnenin cellen afgezet. Door het dragen van warme kleding en door beperktere beweging van het lichaam wordt de uitscheiding sterk beperkt. Als in het voorjaar de vitaliteit terugkeert, komen de opgeslagen stoffen weer in de stofwisseling terecht zodat deze kunnen worden uitgescheiden. Dit veroorzaakt de bekende voorjaarsvermoeidheid. Het is passend om in deze periode een vastenkuur te doen om de reinigingswerkzaamheden van het lichaam te ondersteunen. Als de slakken zijn gereduceerd, ervaart men een lichtheid die gaat gepaard met een aangenaam lichaamsgevoel – slank, ontlast en weldadig.

Ontslakkingskuur

Wie uitsluitend met behulp van celzouten zijn lichaam wil ontgiften, kan het volgende celzouten mengsel dagelijks gedurende enige weken innemen. Het is zowel geschikt om te gebruiken als ontslakkingskuur of als begeleiding tijdens het afvallen.

Nr.Aantal Nr.Aantal
37+810
410+910
510+1020-30
610-20+117
Ontslakkingskuur

Neusverkoudheid

Een neusverkoudheid ontstaat door een tekort aan natrium chloride in de cellen. Indien er een tekort aan dit celzout ontstaat, wordt het slijm van de slijmvliezen afgebouwd. Is het stadium acuut dan kan een goed resultaat worden bereikt door de inname van 1 tablet nr. 8 per 3 tot 10 minuten. Het kan soms 1 tot 2 dagen duren voordat er een verbetering merkbaar wordt. Het lichaam zal de celzouten eerst voor de meest belangrijke lichaamsfuncties gebruiken en pas daarna wordt het ingezet om het neusslijmvlies te kalmeren.

Als de verkoudheid gepaard gaat met lichte verhoging en hoesten, dan is de bedreiging voor de gezondheid al verder gevorderd. Dit betekent dat twee andere mineraalreservoirs sterk zijn gereduceerd. Bij verhoging zal het noodzakelijk zijn om ieder half uur 1 tablet nr. 3 in te nemen en voor het hoesten ieder half uur 1 tablet van nr. 4. Bij de behandeling van het hoesten is het goed om niet de hoestzalf te vergeten. Dit verzacht het beginnende hoesten. Als het dik wordt opgebracht, ontstaat er een lichte warmtestuwing die goed is voor het lichaam.

Groeiproblemen

In het voorjaar staat alles in het teken van groei. Deze groeispurt heeft natuurlijk ook betrekking op kinderen. Ze kunnen dan plotseling klagen over pijn in de gewrichten, vooral in de kniegewrichten. Dit vraagt om een passende dosis van nr. 2. Begin met iedere 15 minuten 1 tablet van nr. 2 , later is 1 tablet per uur voldoende. Aanvullend kunnen 5 tot 7 pillen nr. 22 per dag worden gegeven.

Allergieën & Hooikoorts

Een allergische reactie is een noodmaatregel van het lichaam. Zij ontstaan wanneer teveel giffen en andere moeilijk uitscheidbare stoffen zich in het lichaam bevinden. De reserves van de mineralen die helpen bij het opruimen van de belastende stoffen raken uitgeput. De gevolgen zijn uitslag, allergie, hooikoorts en overgevoeligheid voor bepaalde voedingsmiddelen. Het volgende pakket voor hooikoorts dagelijks of meerdere malen per dag innemen. Ook geschikt voor alle andere allergieën.

Nr.Aantal
310
410
67
820
107
245
Allergie & Hooikoorts

Raadpleeg bij twijfel altijd een arts!

Wil je meer weten over Celzouten?

Bronnen:
Bloesem Remedies Nederland, Bram Zadelberg.
Vereniging voor biochemie volgens dr. Schüßler en Gezichtsanalyse, Zell am See.
T. Feichtinger & S. Niedan, Gezond het Jaar door met Schüßler celzouten.
T. Feichtinger & E. Mandel & S. Niedan, Handbuch der Biochemie nach Dr. Schüßler.
T. Feichtinger, Salze für Ihr Kind.

error: Content is protected !!