Privacy verklaring
Maureen Kessing Stoelmassage op Locatie

Aanpassing registratienummer Raamovereenkomst van Opdracht en geldigheidsduur per 7 februari 2024. 

Maureen Kessing Stoelmassage op Locatie, gevestigd aan Steurendaal 60, 2553 PP Den Haag, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacy verklaring. Zij is per mail te bereiken via maureen@stoelmassage-op-locatie.nl of telefonisch via 070 73 70 261 | 06 53 50 88 33.

Zij is zich ervan bewust dat u vertrouwen stelt in haar dienstverlening en neemt de bescherming van uw gegevens serieus. In deze privacy verklaring geeft zij informatie over hoe zij met persoonsgegevens omgaat.

 

Verwerking persoonsgegevens

Er wordt gewerkt volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens die eisen stelt aan het gebruik van informatie die tot personen herleidbaar is. Sinds 11 februari 2016 is haar verwerking van persoonsgegevens gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) onder nummer m1614425. Volgens de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties werkt zij met haar door de Belastingdienst goedgekeurde Overeenkomst van Opdracht, geldig tot en met 7 februari 2029 en geregistreerd onder nummer 90824.8890.1.0.

 

Klanten/Belangstellenden

Wanneer u zich als organisatie aanmeldt voor informatie over of voor het afnemen van een dienstverlening van Maureen Kessing Stoelmassage op Locatie vraagt zij u om gegevens te verstrekken. Deze gegevens omvatten bedrijfsgegevens, voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mail. De gegevens worden gebruikt om uitvoering te kunnen geven aan uw verzoek of aan de uitvoering van de afgesloten overeenkomst. Tevens dienen deze gegevens voor administratieve en financiële doeleinden. Op het moment dat u haar dienstverlening afneemt, vraagt zij ook mondeling om bijzondere persoonsgegevens: gezondheidsgegevens. De gezondheidsgegevens dienen voor de correcte uitvoering van de massage. Er worden geen gezondheidsgegevens bewaard.

Masseurs

Als u zich als zzp-er/masseur (v/m) wilt aanmelden of heeft aangemeld voor de uitvoering van een dienstverlening van Maureen Kessing Stoelmassage op Locatie vraagt zij om uw persoonsgegevens, uw bedrijfsgegevens en overige noodzakelijke documenten aan haar te verstrekken. Zij gebruikt deze gegevens om de Overeenkomst van Opdracht op te kunnen maken zodat u de dienstverlening van Maureen Kessing Stoelmassage op Locatie kunt uitvoeren. Verder worden deze gegevens gebruikt om u te informeren over opdrachtgegevens en voor administratieve en financiële doeleinden.

Verstrekking aan derden

Uw gegevens worden niet met derden gedeeld zonder uw toestemming. Zij geeft geen persoonsgegevens aan derden met wie zij geen Overeenkomst van Opdracht heeft afgesloten. Ter nakoming van haar overeenkomst met bedrijven zal zij met de uitvoerende zzp-er/masseur (v/m) alleen noodzakelijke gegevens delen. Voor de uitvoering van haar dienstverlening maakt Maureen Kessing Stoelmassage op Locatie gebruik van een online agenda en van een automatische betaaldienst.

Met SuperSaaS is voor het gebruik van hun online agenda een contract afgesloten. De automatische betaaldienst Mollie heeft de gegevensverwerking door Mollie gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) onder nummer 1449126. Voor het privacybeleid van SuperSaaS en Mollie verwijst Maureen Kessing Stoelmassage op Locatie u naar de privacy verklaring van de organisaties. Als derden een verzoek indienen tot het verstrekken van persoonsgegevens om te voldoen aan een wettelijke verplichting zal Maureen Kessing Stoelmassage op Locatie aan dit verzoek voldoen en u hiervan op de hoogte brengen. Zij verstrekt geen persoonsgegevens aan derden die buiten de EU zijn gevestigd.

Bewaartermijn

Gegevens worden niet langer dan strikt nodig is bewaard. Facturen, overeenkomsten met bedrijven en Overeenkomst van Opdracht met zzp-er/masseur (v/m) worden geprint. Persoons- en bedrijfsgegevens van de zzp-er/masseur (v/m) worden gecheckt en schriftelijk genoteerd. Al deze gegevens worden volgens de wettelijke termijn zeven jaar bewaard. Correspondentie over lopende opdrachten wordt maximaal één jaar bewaard. Alle papieren documenten en back-ups worden in een afgesloten kast bewaard.

Beveiliging

Voor de beveiliging heeft Maureen Kessing Stoelmassage op Locatie passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Als u vermoedt dat uw gegevens niet goed zijn beveiligd, als u denkt dat misbruik is gemaakt van uw persoonsgegevens of als u meent dat een juiste verwerking van persoonsgegevens onvoldoende door Maureen Kessing Stoelmassage op Locatie wordt gewaarborgd, neem direct contact met haar op.

Geautomatiseerde besluitvorming

Maureen Kessing Stoelmassage op Locatie neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of computersystemen zonder dat daar een mens tussen zit. Er wordt gewerkt met programma’s van Microsoft, SuperSaaS, Mollie, WordPress en Google Inc. Met vragen rondom het privacybeleid van de voornoemde bedrijven, verwijst zij u naar de privacyverklaring van de betreffende organisaties.

Cookie verklaring

Om de werking van de website te optimaliseren, wordt gebruik gemaakt van technische en functionele cookies. Deze cookies beïnvloeden de werking van de website en verspreiden geen gegevens. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij uw bezoek aan de website naar uw computer, tablet of mobiele telefoon wordt gestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer , tablet of mobiele telefoon wordt opgeslagen. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen.

Social media

Er wordt gebruik gemaakt van de social mediakanalen LinkedIn, Facebook en Instagram. Wanneer u haar volgt of wanneer zij u volgt, krijgt zij mogelijk toegang tot een deel van uw profielgegevens. Met vragen rondom het privacybeleid van deze social mediakanalen, verwijst zij u naar de privacyverklaring van de betreffende organisaties. Indien zij u verwijst naar een URL van een andere website eigenaar, verstrekt zij geen gegevens aan deze eigenaar en draagt Maureen Kessing Stoelmassage op Locatie geen verantwoordelijkheid voor de wijze waarop deze partij met uw gegevens omgaat.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens die u aan Maureen Kessing Stoelmassage op Locatie heeft verstrekt. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Maureen Kessing Stoelmassage op Locatie. Heeft u toestemming gegeven om uw persoonsgegevens te verwerken, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door Maureen Kessing Stoelmassage op Locatie te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij.

Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen over de gegevensverwerking, stuur een gespecificeerd verzoek naar info@stoelmassage-op-locatie.nl. U kunt worden gevraagd om u te legitimeren voordat gehoor kan worden gegeven aan uw verzoek.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens neem hierover contact op met Maureen Kessing Stoelmassage op Locatie. Als wij er onverhoopt niet samen uitkomen, heeft u altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens

Maureen Kessing Stoelmassage op Locatie
Steurendaal 60
2553 PP Den Haag
Telefoon : 070 73 70 261
Mobiel : 06 53 50 88 33
E-mail : info@stoelmassage-op-locatie.nl

In deze privacy verklaring kunnen wijzigingen worden aangebracht door wetswijzigingen en rechtspraak of door veranderingen, maar ook door aanpassingen van de websites of van de dienstverlening van Maureen Kessing Stoelmassage op Locatie. Het verdient aanbeveling de privacy verklaring van Maureen Kessing Stoelmassage op Locatie regelmatig te raadplegen. U dient zich ervan bewust te zijn dat zij niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen.

error: Content is protected !!