Skip to content

Massage onderzoeken
Wat gebeurt tijdens een massage?

Wat is het biochemische proces van een massage?
Verbetert massage het immuunsysteem en het concentratievermogen?
Vermindert massage stress en agressie?

Lees de conclusies van diverse massage onderzoeken.

De kracht van aanraking.
The power of touch.

Bronnen massage onderzoeken:
– Mark H. Rapaport, online.liebertpub.com
– Justin D. Crane McMaster, fhs.mcmaster.ca
– Tiffany Field, 6miami.edu/touch-research
– Maureen Kessing

Tijdens een massage komen diverse stoffen vrij die de doorbloeding en het afvoeren van afvalstoffen stimuleren. Daarnaast komen stoffen vrij die ontstekingsremmend en pijndempend werken. 

Uit onderzoek naar de samenstelling van het bloed na een massage blijkt

• In de eerste plaats een toename van lymfocyten en van oxytocine;
• Op de tweede plaats een afname van cortisol en noradrenaline;
• Als laatste afname van antidiuretisch hormoon en van corticotropin releasing hormoon.

Verder stimuleert massage

• aanmaak van histamine, endorfines, serotonine, dopamine en van mitochondria;
• opnamevermogen van de lymfevaten;
• bloedcirculatie.

Simpel gezegd

• Lymfocyten zijn een type witte bloedcellen dat verantwoordelijk is voor het tegengaan van schadelijke invloeden van buitenaf. Lymfocyten zorgen voor goed functioneren van het immuunsysteem.
• Oxytocine is een hormoon dat vrijkomt bij positieve aanraking. Dit hormoon speelt onder andere een rol bij sociale interacties en bij gevoelens van plezier. Oxytocine vormt het tegenwicht voor het hormoon cortisol.
• Cortisol en noradrenaline zijn hormonen die vrijkomen bij stress en die betrokken zijn bij vecht- of vluchtgedrag.
• Antidiuretisch hormoon speelt een rol in agressief gedrag.
• Corticotropin releasing hormoon stimuleert de aanmaak van cortisol.
• Histamine zorgt voor een goede doorbloeding en reguleert het slaapproces.
• Endorfines zijn de lichaamseigen pijnstillers.
• Serotonine is het gelukshormoon en is betrokken bij een prettige stemming, bij een goed leervermogen, bij het bevorderen van slaap en het speelt een rol bij de verwerking van pijnprikkels.
• Dopamine speelt een grote rol bij het ervaren van genot, blijdschap en welzijn.
• Mitochondria voorzien de lichaamscellen van energie.
• Via het lymfe- en bloedvatenstelsel verlaten afvalstoffen het lichaam.

Een ander massage onderzoek laat via EEG zien dat tijdens een massage de hersengolven veranderen in golven die overeenkomen met verhoogde alertheid, dat wiskundige problemen in ongeveer de helft van de tijd met circa 50% minder fouten worden opgelost, dat de deelnemers aan het eind van het massage onderzoek zich minder moe voelen en dat zij beter in staat zijn helder te denken, dat angsten na de massages verminderen en dat de deelnemers na de massages meer zijn ontspannen.

Wat doen hersengolven?

De linker hersenhelft is actiever tijdens logische en rationele denkprocessen. De rechter hersenhelft is actiever bij creativiteit en verbeelding.

  • Alpha hersengolven worden geproduceerd tijdens een ontspannen en volledig bewuste staat van de hersenen waarbij de aandacht meer naar binnen is gekeerd. Deze golven nemen vanzelf toe als je de ogen sluit, bijv. bij een wandeling of bij dagdromen. Door alpha golven nemen we gemakkelijker informatie op en wordt het geheugen verbeterd.
  • Bèta hersengolven worden geproduceerd tijdens een actieve en volledig bewuste staat van de hersenen waarbij de aandacht actief op de buitenwereld is gericht. Het aantal bèta golven gaat omhoog door stress en angst, bijv. tijdens werk of bij een discussie, en het gaat omlaag door spieractiviteit, b tijdens sporten. Bèta golven geven de kwaliteiten van logisch denken en het oplossen van concrete problemen.
  • Delta hersengolven worden geproduceerd tijdens een diepe slaap zonder het besef van het fysieke lichaam en zonder herinnering aan de activiteiten die tijdens de slaap worden uitgevoerd. Delta golven worden geassocieerd met de herstelstadia van slaap en met een hoge mate van empathie en intuïtie.
  • Thèta hersengolven komen het meest voor tijdens de oppervlakkige slaap, bij emotionele creatieve bezigheden en bij diepe meditatie met weinig tot geen besef van het fysieke lichaam. Onze aandacht is volledig naar binnen gericht. Thèta golven zijn meer aanwezig bij diepe ontspanning en worden geassocieerd met inspiratie, met dromen en met beeldend denken. Zij zijn verbonden met het opslaan van herinneringen in het lange termijn geheugen, met versneld leren en met zelfgenezing.

Massage onderzoeken

De gegeven stoelmassages zijn een fusion van massage methoden uit de Westerse triggerpoint, de Indonesische Pitjit, de Chinese Tuina, de Indiase Ayurveda, de Thaise Nuad Bo Rarn en de Japanse Shiatsu.

In het kader van gezondheidsmanagement is in 2012 gedurende 18 weken een onderzoek gehouden om de effecten van de stoelmassage meetbaar te kunnen maken. Tijdens het onderzoek heeft het bedrijf 1 keer per maand de stoelmassages betaald en hebben de werknemers de tweede stoelmassage zelf bekostigd. In totaal zijn 225 stoelmassages onder 25 deelnemers (=100%) uitgevoerd.

De deelnemers hebben bij aanvang van het onderzoek in totaal 45 klachten (=100%). De klachten hebben te maken met pijn in hoofd/nek/schouder/rug, rsi, concentratieproblemen, spanningsklachten, vermoeidheid, benen en anders. De resultaten geven aan dat de stoelmassages hebben meegewerkt aan de vermindering van klachten.

Verandering van klachten in %
• Klachten afgenomen 60%
• Klachten hetzelfde 16%
• Weet niet 16%
• Niet ingevuld 8%

Conclusie: Tweewekelijks stoelmassage gericht op de werkgerelateerde spieren van nek, schouders, rug, armen en handen is een doeltreffende maatregel voor het significant verminderen van spanningsklachten en van klachten aan het bewegingsapparaat.

Ten tijde van het onderzoek zijn bij 14 deelnemers fysiek en/of psychisch boven normaal belastende omstandigheden geweest die niet werk gerelateerd waren in casu verbouwing, zwangerschap, ernstige ziekte, studie/examen, verhuizing, scheiding of overlijden.

Voorts is gebleken dat de respondenten na de stoelmassage een toename van een algeheel gevoel van ontspanning en een afname van spannings- en pijnklachten ervaren, een beter humeur hebben en minder werkdruk waarnemen. Direct merkbare veranderingen in %:

Toename algeheel gevoel van ontspanning
• 92% Verbetering
• 4% Hetzelfde
• 4% Weet niet
• 0% Niet ingevuld

Afname Spanning-/Pijnklachten
• 76% Verbetering
• 16% Hetzelfde
• 8% Weet niet
• Niet ingevuld 0%

Verbetering Humeur
• 60% Verbetering
• 20% Hetzelfde
• 16% Weet niet
• 4% Niet ingevuld

Daling Werkstress
• 48% Verbetering
• 24% Hetzelfde
• 24% Weet niet
• Niet ingevuld 4%

error: Content is protected !!