Disclaimer

Auteursrecht en disclaimer: door gebruik te maken van deze website geeft u aan akkoord te gaan met onderstaande voorwaarden en bepalingen.

 

Algemeen

Maureen Kessing Stoelmassage op Locatie, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Haaglanden onder nummer 27326141, is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website. Zij heeft uitsluitend de doelstelling geïnteresseerden in stoelmassages en bedrijfsmassages te informeren over de bijdrage die haar diensten in de meest ruime zin van het woord kunnen leveren aan het behoud van een goede gezondheid. Daarnaast stelt zij deze geïnteresseerden op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen op het gebied van massages in relatie tot gezondheid in de breedste zin van het woord.

Overige handelsnamen van Maureen Kessing Stoelmassage op Locatie zijn Stoelmassagedag, Fit in je Lijf, Leukste werkdag, Gift of Care, Stay in Touch – SIT massage,  Stoelmassagebon en Pitjit Tjampoer.

 

Inhoud

U kunt geen rechten ontlenen aan de gegevens op deze website. Maureen Kessing Stoelmassage op Locatie streeft ernaar op deze website altijd juiste en actuele informatie aan te bieden. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staat zij niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de geboden informatie. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie op deze website.

Maureen Kessing Stoelmassage op Locatie aanvaardt geen aansprakelijkheid in welke vorm dan ook, bij schade of letsel als gevolg van of voortvloeiend uit het gebruik van de informatie op de website en evenmin voor het niet goed functioneren van de website. Voor eventuele verbeteringen van de opgenomen gegevens houdt zij zich aanbevolen.

Hoewel zij alles in het werk stelt om wangebruik te voorkomen, is Maureen Kessing Stoelmassage op Locatie niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website worden doorgestuurd of openbaar worden gemaakt.

Maureen Kessing Stoelmassage op Locatie garandeert niet dat aan haar gezonden e-mails (tijdig) worden ontvangen of verwerkt, omdat tijdige ontvangst van e-mails niet kan worden gegarandeerd. Ook de veiligheid van het e-mailverkeer kan niet volledig worden gegarandeerd door de hieraan verbonden veiligheidsrisico’s. Door zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging per e-mail te corresponderen met Maureen Kessing Stoelmassage op Locatie, accepteert u dit risico.

 

Medische diagnose

Deze website is uitsluitend ter informatie en kan niet worden opgevat als medisch advies of als consult. Het is niet bedoeld als vervanging van een medische diagnose en de lezer wordt nadrukkelijk geadviseerd zijn/haar arts te raadplegen voor specifieke informatie over de persoonlijke gezondheidssituatie. Aan de berichtgevingen die Maureen Kessing Stoelmassage op Locatie publiceert kunt u geen rechten ontlenen en niet beschouwen als een aanbeveling om ziektes te behandelen.

 

Hyperlinks

Deze website bevat hyperlinks naar websites van derden. Maureen Kessing Stoelmassage op Locatie heeft geen invloed op de websites van derden en is derhalve niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. Zij aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.

 

Wijzigingen

Maureen Kessing Stoelmassage op Locatie heeft het recht de aangeboden informatie op deze website, inclusief deze disclaimer, te wijzigen zonder hiervan op enigerlei wijze aankondiging te doen.

 

Intellectuele eigendomsrechten

Alle publicaties en uitingen van Maureen Kessing Stoelmassage op Locatie zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Intellectuele eigendomsrechten en andere rechten met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie, waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo, berusten bij Maureen Kessing Stoelmassage op Locatie. Het is niet toegestaan om informatie van deze website te kopiëren of op enigerlei wijze openbaar te maken voor anders dan voor eigen persoonlijk en niet-commercieel gebruik, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Maureen Kessing Stoelmassage op Locatie.

 

Vragen of klachten

Vragen, klachten of opmerkingen over de disclaimer kunt u e-mailen naar: info@stoelmassage-op-locatie.nl.

error: Content is protected !!